Έννοιες-κλειδιά

4/25/2004 – Αυτή είναι μία σύντομη επισκόπηση των ιδεών που παρουσιάζονται στο montalk.net. Βαθύτερες επισκοπήσεις συγκεκριμένων θεμάτων μπορούν να βρεθούν ως εισαγωγές σε κάθε τμήμα της ιστοσελίδας.

Θεός

 • πηγή όλης της δημιουργίας
 • προβάλλει δύο πλευρές του εαυτού του: την καθαρά εξατομικευμένη συνείδηση και την ύλη/ενέργεια
 • εμποτίζει την ύλη/ενέργεια με θραύσματα από την δική του συνείδηση
 • απέραντη νοημοσύνη εξερευνά τις απέραντες δυνατότητές της μέσα από μία απέραντη ποικιλία πεπερασμένων θραυσμάτων
 • επιτρέπει στα εξατομικευμένα θραύσματα να επεκταθούν μέσω της μάθησης μέχρι να ενωθούν με το όλο
 • δεν μειώνεται σε μέγεθος όταν δημιουργείται ένα θραύσμα…η διαδικασία είναι ολογραφική αντιγραφή
 • επίσης ονομάζεται Δημιουργός, Πηγή, το Όλο

Ψυχή και Πνεύμα

 • συσσωματώματα συνειδητής ενέργειας, ολογραφικά θραύσματα του Θεού
 • η ψυχή είναι “σπίθα ζωής”; χαρακτηρίζεται από την επίγνωση και την συνείδηση
 • το πνεύμα είναι “σπίθα Θεού”; χαρακτηρίζεται από την αυτογνωσία και την εξατομικευμένη συνείδηση
 • οι ψυχές των ορυκτών, των φυτών και των ανθρώπων διαφέρουν σε πολυπλοκότητα και επίπεδο ατομικότητας
 • λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ορυκτά, τα φυτά και τα ζώα μεγαλώνουν τις ψυχές τους, οι άνθρωποι αναπτύσσουν το πνεύμα τους
 • σε υψηλότερα επίπεδα της πραγματικότητας, όντα μπορεί να υπάρχουν χωρίς φυσικό σώμα
 • καταλαμβάνοντας παράλληλα ένα φυσικό σώμα, τα γενετικά χαρακτηριστικά έχουν την τάση να ταιριάζουν με το πνεύμα/φύση της ψυχής – αν το πνεύμα και η ψυχή είναι παρόντα
 • μεγάλες αναντιστοιχίες στα γενετικά χαρακτηριστικά και στη συχνότητα της ψυχής οδηγούν σε αποτυχία να ενσαρκωθεί κανείς κατάλληλα
 • ελαφρές αναντιστοιχίες προκαλούν σταδιακές μεταλλάξεις στη μία για να φιλοξενήσει την άλλη; τα γενετικά χαρακτηριστικά αλλάζουν με την ανάπτυξη της ψυχής και αντίστροφα
 • ο ανεπτυγμένος ατομικός άνθρωπος αποτελείται από φυσικό σώμα, ψυχή (αιθερικό και αστρικό σώμα) και πνεύμα (θεληματικό και νοητικό σώμα)

Εξέλιξη

 • η φυσική εξέλιξη οφείλεται στη φυσική επιλογή, στην τυχαία μετάλλαξη, στη συνειδητή επιλογή και στη συνειδητή μετάλλαξη
 • η ανθρώπινη εξέλιξη είναι επί το πλείστον τεχνητή; είτε το DNA μεταλλάσσεται για να προσαρμοστεί στην συχνότητα εξωγήινης ψυχής, ή αλλιώς το DNA μεταβάλλεται τεχνητά μέσω της προηγμένης γενετικής μηχανικής από ορισμένες εξωγήινες φατρίες
 • επειδή το σώμα πρέπει να ταιριάζει με την ψυχή, ο θάνατος ενός είδους σημαίνει απώλεια των συμβατών φορέων για τους σκοπούς τής μετενσάρκωσης. Έτσι η φυσική ζωή ψάχνει την φυσική επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό των γονιδίων
 • ο σκοπός της φυσικής εξέλιξης είναι να φιλοξενήσει και να εξυπηρετήσει την πνευματική εξέλιξη
 • η πνευματική εξέλιξη είναι η συσσώρευση της ατομικότητας, η αυτογνωσία και η γνώση

Ηθική

 • οτιδήποτε ενθαρρύνει την πνευματική εξέλιξη καλείται θετικό, οτιδήποτε την εμποδίζει καλείται αρνητικό
 • ό, τι προκαλεί πόνο και είναι ιδιοτελές ονομάζεται “κακό”, ό, τι είναι αγαπητικό και ανιδιοτελές ονομάζεται “καλό”
 • το καλό και το κακό είναι υποκειμενικά και σχετικά, αλλά το θετικό και το αρνητικό είναι αντικειμενικά και απόλυτα
 • η σωστή ισορροπία ανάμεσα στις καλές και τις κακές δυνάμεις καταλήγει στην θετικότητα
 • το υπερβολικό καλό οδηγεί στην αποτελμάτωση, το υπερβολικό κακό οδηγεί στην απόλυτη καταστροφή, η οποία είναι η αρνητικότητα
 • η ισορροπία διατηρείται έχοντας και τα δύο σε κατάλληλη αναλογία και διαμετρική αντίθεση
 • αυτός που παλεύει μόνο για το καλό ή το κακό είναι ανόητος, αυτός που παλεύει αυστηρά για την θετικότητα είναι ένας ευγενής πολεμιστής
 • ένας τέτοιος πολεμιστής θα ενσωματώσει την κατάλληλη ισορροπία του καλού/κακού μέσα στον εαυτό του, έπειτα θα επιδιώξει να αποκαταστήσει την ισορροπία στα αρνητικά συστήματα

Ελεύθερη Βούληση

 • μερικά όντα έχουν περισσότερη ελεύθερη βούληση από άλλα
 • όσο περισσότερη συνείδηση, αυτογνωσία ή πνευματική εξέλιξη κατέχει κάποιος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ελεύθερη βούλησή του
 • η κατοχή τής ελεύθερης βούλησης είναι άχριστη μέχρι να αναγνωριστεί και να εφαρμοστεί
 • όντα με ελεύθερη βούληση μπορεί να εξαναγκαστούν να συμπεριφέρονται σαν να μην έχουν καθόλου
 • η γνώση επιτρέπει σε αυτά τα εξαπατημένα όντα να ανακτήσουν την πλήρη αξιοποίηση της πρώην ελεύθερης βούλησής τους
 • οι άνθρωποι γενικά είναι όντα με τεράστια ποσά ελεύθερης βούλησης
 • αρνητικές εξωγήινες φατρίες έχουν τοποθετήσει ένα σύστημα ελέγχου για να ξεγελάσουν τους ανθρώπους στο να περιορίσουν την δική τους ελεύθερη βούληση
 • οι αρνητικές εξωγήινες φατρίες κατέχουν λιγότερη ελεύθερη βούληση από τους ανθρώπους, έτσι εξηγείται η εξάρτησή τους από την τεχνολογία και τον λεπτό εξαναγκασμό ως μία μορφή πνευματικού Ζίου Ζίτσου για να ξεπεράσουν έναν πνευματικά μεγαλύτερο αντίπαλο
 • όντα με ενεργά εφαρμοσμένα υψηλότερα επίπεδα ελεύθερης βούλησης, μπορούν να παρακάμψουν τις δράσεις, τις σκέψεις και τις πραγματικότητες όντων με χαμηλότερα επίπεδα ελεύθερης βούλησης
 • όντα με χαμηλότερη ελεύθερη βούληση, είτε άμεσα είτε έμμεσα υπηρετούν όντα με υψηλότερη ελεύθερη βούληση
 • η σωματικότητα επιτρέπει την παραβίαση της ελεύθερης βούλησης ανάμεσα στα φυσικά όντα, ο κύριος λόγος γιατί η φυσική ύπαρξη είναι μία πολύτιμη εμπειρία στο μονοπάτι στη πνευματικής εξέλιξης

Κοσμολογία

 • η πραγματικότητα έχει πολλαπλά χρονοδιαγράμματα, διαστάσεις και επίπεδα ύπαρξης συμπεριλαμβανομένων το φυσικό, το αστρικό και το αιθερικό
 • η φυσική πραγματικότητα παράγεται από ένα βασικό επίπεδο συνείδησης (Λόγος) του οποίου η συμπεριφορά περιγράφεται από τους νόμους της φυσικής
 • ο Λόγος είναι η ψυχή του φυσικού σύμπαντος, χωρίς όμως ανεξάρτητη αισθητική συνείδηση, ελεύθερη βούληση ή δημιουργικότητα
 • ο Λόγος παρέχει την ύλη και την ενέργεια για τα φυσικά σώματα, μέσα στα οποία η ανεξάρτητη συνείδηση (ψυχές) ενσαρκώνεται
 • η εντροπία, η λογική, τα μαθηματικά, η ακαμψία, η ουσία (αντί για μορφή), και ο γραμμικός χρόνος είναι λέξεις-κλειδιά που συσχετίζονται με τον Λόγο
 • ο Λόγος δεν είναι ο Θεός; είναι απλώς το ήμισυ του Θεού, το άλλο μισό είναι η ατομική συνείδηση

Φυσική

 • η ταχύτητα του φωτός είναι το πόσο γρήγορα η πεπερασμένη συνείδηση διαδίδεται μέσα στον γραμμικό χώρο, μία αυθαίρετη ποσότητα που αποφασίστηκε από το Λόγο
 • όλη η φυσική πραγματικότητα από την αρχή έως το τέλος, σε όλες τις πιθανές εκδηλώσεις της, δημιουργήθηκε αμέσως όταν ο Δημιουργός προέβαλε τον ενιαίο άπειρο εαυτό του σε ένα άπειρο διαφοροποιημένων πεπερασμένων εαυτών
 • η πραγματικότητα υπάρχει ως ένα στατικό φράκταλ ολόγραμμα, καλύπτοντας όλες τις πιθανές καταστάσεις ύπαρξης και εμπειρίας
 • μέσω αυτού του ολογραφικού ιστού πιθανοτήτων, η συνείδηση επιλέγει από ποιο πλαίσιο το ολογράμματος να λάβει πείρα, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση του χρόνου
 • αυτή η επιλογή περιορίζεται από το Λόγο και από την αντιτιθέμενη ελεύθερη βούληση άλλων όντων
 • το ενοποιημένο πεδίο είναι ένα πεδίο βαθμωτής φάσης, δηλαδή ένα πεδίο που το κάθε σημείο έχει την δική του αξία φάσης
 • η φάση μετρά την τοποθεσία κατά μήκος ενός κύματος, ή την ευθυγράμμιση μεταξύ των δύο κυμάτων
 • ροές, περιστροφές και συμπιέσεις στο βαθμωτό πεδίο προκαλούν ηλεκτρισμό, μαγνητισμό και βαρύτητα
 • από μόνο του, το βαθμωτό πεδίο είναι άμορφο και περιλαμβάνει όλες τις πιθανότητες και κβαντικές κυματοσυναρτήσεις
 • Η συνείδηση παρέχει μία συνεκτική πηγή κύματος που αλληλεπιδρά με το πεδίο φάσης και εξάγει ένα επιλεγμένο κομμάτι του ολογράμματος για να ζήσει ως εκδηλωμένη φυσική πραγματικότητα
 • υπάρχουν τρεις τύποι χρόνου: ο γραμμικός χρόνος, ο χρόνος φάσης και ο πνευματικός χρόνος
 • ο γραμμικός χρόνος είναι η συνειδητή μας καταγραφή των γεγονότων, ο χρόνος φάσης μετρά την διαφορά μεταξύ παράλληλων χρονοδιαγραμμάτων, και ο πνευματικός χρόνος μετρά την πρόοδο κατά μήκος του άξονα της πνευματικής εξέλιξης
 • η φυσική πραγματικότητα όπως την γνωρίζουμε κινείται προς τα εμπρός σε γραμμικό χρόνο και είναι εντροπική
 • από μία γραμμική προοπτική, η ατομική συνείδηση προέρχεται από τα πολλά πιθανά μέλλοντα και διαδίδεται προς τα πίσω σε γραμμικό χρόνο, επηρεάζοντας νεγενοτρορπικά την πιθανότητα των εργασιών που συμβαίνουν στο παρόν.
 • όταν η ατομική συνείδηση συζεύγνυται με την φυσική πραγματικότητα, βιώνει προς τα εμπρός τον γραμμικό χρόνο
 • όταν συζεύγνυται με ένα αστρικό, αιθερικό ή υψηλότερα διαστατικό σώμα, ο χρόνος γίνεται μη γραμμικός
 • όταν δεν συζεύγνυται με κανένα σώμα, ο χρόνος γίνεται ανύπαρκτος και η ψυχή ενώνεται με την Πηγή της

Άνθρωποι

 • το ανθρώπινο σώμα είναι ένα βιολογικό όχημα του οποίου η μεγάλη γενετική ποικιλομορφία επιτρέπει την ενσάρκωση μία μεγάλης ποικιλίας ψυχών/πνευμάτων
 • η ανθρώπινη γενετική είναι ξεχωριστή επιτρέποντας ενδεχομένως κοντινότερη ενεργητική διεπαφή με τον Δημιουργό και τον κώδικα μηχανής της πραγματικότητας απ’ ότι οι περισσότερες άλλες φυσικές μορφές ζωής στον γαλαξία
 • αν και φυσικά ομοιόμορφη, η ανθρωπότητα είναι μεταφυσικά ποικιλόμορφη
 • οι προελεύσεις των ψυχών σε ανθρώπινα σώματα περιλαμβάνουν ντόπιους ανθρώπους, εξωγήινους, ομάδες-ψυχές ζωών, ή τεχνητές/ανύπαρκτες ψυχές
 • οι εξωγήινοι σχεδίασαν γενετικά διαφορετικές ανθρώπινες φυλές διασταυρώνοντας διάφορες εξωγήινες φυλές μεταξύ τους, διασταυρώνοντας τες με την γενετική των ανθρωπιδών και των Νεάντερταλ που ήδη υπήρχαν στον πλανήτη, και διαδοχικά έκαναν μικρές αλλαγές σε ό, τι προέκυψε

Εξωγήινοι

 • προέρχονται από άλλους πλανήτες, διαστάσεις, παράλληλες πραγματικότητες και εποχές.
 • Έχουν αμέτρητους λόγους να είναι εδώ αλλά μπορούν να ταξινομηθούν σε θετικές, αρνητικές και ουδέτερες φατρίες
 • κάθε εξωγήινη φυλή αποτελείται από μία μικτή τσάντα παρατάξεων διαφόρων προθέσεων
 • κατοικούν υπόγεια, στο φεγγάρι και σε άλλους πλανήτες, στο διάστημα, κάτω από το νερό, και σε υψηλότερα επίπεδα της πραγματικότητας
 • έχουν ανθρώπινους ομολόγους, που είναι αυτές οι εξωγήινες ψυχές ενσαρκωμένες σε γενετικά τροποποιημένα ανθρώπινα σώματα
 • οι αρνητικοί εξωγήινοι απαγάγουν ανθρώπους για σκοπούς προγραμματισμού του μυαλού, για σωματική και αιθερική τροφή, και για πειράματα υβριδικής αναπαραγωγής
 • οι κύριες αρνητικές ομάδες επί του παρόντος είναι φατρίες μέσα στις φυλές των Grays και των Reptilians
 • οι Grays κυρίως χρησιμοποιούν τους ανθρώπους ως γενετικό απόθεμα για να οικοδομήσουν μία νέα υβριδική φυλή για ενσάρκωση
 • οι Reptilians θέλουν τους ανθρώπους σαν φυσικούς σωματικούς και πνευματικούς πόρους

Νέα Τάξη Πραγμάτων

 • η ΝΤΠ είναι μία διαμερισματοποιημένη πολιτική οντότητα που επιδιώκει να υποτάξει την ανθρωπότητα κάτω από μία εχθρική εξωγήινη ατζέντα
 • η ιεραρχία της ΝΤΠ αποτελείται από κάτω προς τα πάνω από αρνητικές παρατάξεις της επιβολής του νόμου και του στρατού, πολιτικούς, τραπεζίτες, μυστικές αδελφότητες, εξωγήινους, και δαιμονικά πλάσματα από τα χαμηλότερα αστρικά επίπεδα
 • ο τρέχον στόχος είναι να ενώσει πολιτικά την ανθρωπότητα σε ένα παγκόσμιο έθνος και να παραδώσει τα ηνία σε εξωγήινες φατρίες
 • αυτή η ενοποίηση θα επιτευχθεί με στημένες απειλές κατά της ανθρωπότητας όπως η τρομοκρατία, ο πυρηνικός πόλεμος, οι πλανητικοί κατακλυσμοί και οι εξωγήινες εισβολές
 • η Αμερική είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της νέας τάξης πραγμάτων λόγο της κουλτούρας των όπλων και των ελευθεριακών θεμελίων της. Η Αμερικανική κυβέρνηση είναι η έδρα της ΝΤΠ

Θρησκεία

 • δεν υπάρχει θρησκεία ανώτερη από την αλήθεια
 • οι περισσότερες οργανωμένες θρησκείες είναι συστήματα ελέγχου για να υποδουλώσουν πνευματικά και ψυχικά τους ανθρώπους και να στερήσουν την ελεύθερη βούλησή τους
 • οι περισσότερες θρησκείες έχουν εξωγήινες προελεύσεις, ή αλλιώς έχουν διαφθαρεί από εξωγήινες φατρίες και από του ανθρώπινους ομολόγους τους που ζητούν τον έλεγχο των μαζών
 • κάθε θρησκεία που απαιτεί από τους οπαδούς της να προσεύχονται ή να επικεντρώνονται σε μία θεότητα έξω από τον εαυτό τους είναι υποβοήθηση της μεταδιαστατικής οικονομίας κλοπής και κατανάλωσης πνευματικής ενέργειας από μη φυσικά όντα
 • πολλές θρησκείες είχαν δημιουργηθεί συγκεκριμένα από την γονική φυλή εξωγήινων για να ακολουθούνται από την αντίστοιχη ανθρώπινη ομόλογη φυλή
 • η πίστη πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τα ακόμη άγνωστα, και όχι δογματικά αγνοημένα, φαινόμενα
 • η εκκλησία είναι περιττή ως βοήθημα για την πνευματική εξέλιξη και λειτουργεί μόνο ως ένας κοινωνικός θεσμός για σκοπούς κοινωνικού προγραμματισμού
 • η άμεση γνωστική κοινωνία με την εσωτερική καθοδήγηση κάποιου (Θεός) είναι πιο πολύτιμη από οποιαδήποτε θρησκεία

Σύστημα Ελέγχου Matrix

 • χειραγωγεί την ανθρωπότητα μέσω της τεχνητής συγχρονικότητας
 • μία συγχρονικότητα είναι μία σημαντική σύμπτωση, ή κάτι που φαίνεται τυχαίο, αλλά έχει ένα κρυφό σκοπό
 • καταστείλει την ατομικότητα, την επίγνωση, και την πρωτοβουλία ενισχύοντας τις αδυναμίες των ανθρώπων υποβάλλοντάς τους σε συναισθηματικά αποστραγγιστικά μελοδράματα
 • είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από πνευματικά ατροφικά όντα για να ελέγξουν υποσυνείδητα του πνευματικούς ισχυρά ανθρώπους
 • έχει χτιστεί και διατηρείται από αρνητικά υπερδιαστατικά όντα που χρειάζονται αυτή την ενέργεια για επιβίωση
 • σε γενικότερους όρους, το matrix είναι το αόρατο σύστημα ελέγχου γύρω μας που χειραγωγεί τα μυαλά, τα συναισθήματα και τις δράσεις μας χωρίς εμείς να το παρατηρούμε
 • χρησιμοποιεί μία ποικιλία από ανθρώπινους πράκτορες για να ολοκληρώσει την δουλειά του; οποιοσδήποτε δεν έχει μία ψυχή ή πνεύμα είναι ένας πρωταρχικός πράκτορας του Matrix
 • επειδή κατευθύνονται από το Matrix, αυτοί οι πράκτορες επιδεικνύουν συντονισμένη συμπεριφορά μυαλού κυψέλης
 • το Matrix διασυνδέεται με τον υποκείμενο “κώδικα μηχανής” της πραγματικότητάς μας, και μπορεί να χειριστεί ορισμένες πτυχές του χρονοδιαγράμματός μας για να δημιουργήσει συνθήκες που ωθούν τις επιλογές μας
 • στο πυρήνα του, το Martrix είναι μία αιθερική, ψευδο-συνειδητή μηχανή που συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με τις συνήθειές μας, τα συναισθηματικά μας μοτίβα και την παρούσα συμπεριφορά μας προκειμένου να εισάγει συγχρονιστικά ένα κατάλληλο γεγονός για αποτελεσματικό έλεγχο και εξαγωγή ενέργειας
 • επειδή είμαστε πιο συνειδητοί από το Matrix, μπορούμε να το ξεπεράσουμε; είναι θέμα επανάκτησης και εξάσκησης της ελεύθερης βούλησής μας μέσω της γνώσης
 • θεώμενο από την κατάλληλη προοπτική, το Matrix είναι απλώς ένα πρόγραμμα εξάσκησης που μας βοηθά έμμεσα να ανακαλύψουμε τις αδυναμίες μας, να δυναμώσουμε την ψυχή μας, και να ενεργούμε από τον πνευματικό πυρήνα μας

Αν αυτές οι ιδέες σας ενδιαφέρουν, παρακαλώ διαβάστε το βιβλίο μου Fringe Knowledge For Beginners (δωρεάν λήψη). Δίνει μία απλή και περιεκτική επισκόπηση των πιο σημαντικών και χρήσιμων ιδεών που έχω να προσφέρω σχετικά με αυτά τα θέματα.

Greek Articles